O nas

Prowadzimy małe rodzinne gospodarstwo ekologiczne na zachodnim Podlasiu, tuż nad Bugiem. Staramy się działać zgodnie z zasadami agroekologii, wierzymy w suwerenność żywnościową. Wprowadzamy też elementy permakultury.

Kończymy właśnie drugi rok konwersji na rolnictwo ekologiczne. Oznacza to, że obowiązują nas te same standardy i zasady, jakie wymagane są w gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem. Certyfikat gospodarstwa ekologicznego (z zielonym listkiem) otrzymamy w 2023 r.

Nasze gospodarstwo znajduje się na Podlasiu na pięknych i czystych terenach Natura 2000 (Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska) oraz Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uprawiamy zboża, warzywa, owoce sadownicze i chowamy kury, które dają jajka.